Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Centrum Medyczne w Legnicy oferuje pełną obsługę zakładów pracy w zakresie obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz badań psychologicznych. Kierując na badania prosimy wypełnić druk skierowania na badania profilaktyczne ze wskazaniem czynników szkodliwych. 

Kontakt :

Medycyna Pracy                               (76) 723 38 34   (76) 723 38 43

Pracownia psychologiczna            (76) 723 38 39 

Medycyna Pracy mieści się na parterze i I piętrze w budynku B przy ul.Libana 7 w Legnicy.

Dni i godziny otwarcia: poniedziałek - piątek - 7.00 - 14.35

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA:
 • BADANIA WSTĘPNE – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe, szkodliwe czynniki na stanowisku pracy
 • BADANIA OKRESOWE – u osób pracujących już na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • BADANIA KONTROLNE – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który był dłużej niż 30 dni na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, urlopie dla poratowania zdrowia oraz na urlopie macierzyńskim
 • BADANIA PSYCHOLOGICZNE
 • BADANIA UCZNIÓW, STUDENTÓW, SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ORAZ DOKTORANTÓW - na podstawie skierowania z placówki dydaktycznej
 • SZKOLENIA WSTĘPNE BHP 
ZAPEWNIAMY:
 • badanie kierowców i kandydatów na kierowców;
 • zaświadczenia kwalifikacyjne dla kierowców; przedłużenie prawa jazdy;
 • orzeczenia potrzebne do wydziału komunikacji - badanie widzenia zmierzchowego i olśnienia;
 • badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń;
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i aktualizację orzeczeń;
 • badanie uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • badanie kandydatów na studia i studentów;
 • badania profilaktyczne z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej;
 • badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące;
 • badania do pracy przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi;
 • badania w zawodach kolejowych;
 • badania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • badania strażników miejskich i gminnych;
 • konsultacje lekarzy specjalistów;
 • badania laboratoryjne oraz diagnostyczne w tym m.in. spirometrię, audiometrię, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego;
 • udział lekarzy medycyny pracy w komisjach BHP;
 • szkolenie wstępne BHP - dla pracowników;
 • przegląd stanowisk pracy;
 • współpraca z działem BHP podczas opracowywania i aktualizowania skierowań medycyny pracy;
 • działanie z zakresu promocji i profilaktyki prozdrowotnej;
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • szczepienia ochronne przeciw WZW, grypie i inne ( w zależności od zapotrzebowania )
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA WYKONUJE BADANIA:
 • kierujących pojazdami oraz na stanowisko kierowcy;
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • osób skierowanych przez Prezydenta Miasta bądź Starostę za: kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu (lub podobnie działającego środka); po przekroczeniu 24 punktów karnych; po wypadkach;
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 • operatorów wózków widłowych i transportowych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu budowlanego;
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora i kuratora sądowego;
 • osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. (Dz. U. Nr 62, poz. 287 z późn.zm.) w tym osób pracujących na wysokości
 Lekarze:

lek. Leszek Halicki - specjalista I st. w zakresie medycyny pracy, specjalista otolaryngologii

lek. Barbara Pratkowiecka - specjalista w zakresie medycyny pracy, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

lek. Roman Koronowski - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, uprawniony do przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy

lek. Jarosław Skowroński - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, uprawniony do przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy

lek. Piotr Kuc - specjalista w zakresie psychiatrii

lek. Hauser-Salwowska - specjalizacja I' w zakresie okulistyki

lek. Robert Śliwiński - specjalista w zakresie okulistyki

lek. Helena Szulc-Nowak - specjalizacja I' w zakresie neurologii

lek. Urszula Trapszo - specjalista w zakresie neurologii

lek. Marta Trapszo-Myga - specjalista neurologii

Personel:

Ewa Demiańczuk - pielęgniarka koordynująca, magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Monika Kaczerzewska - magister pielęgniarstwa

Edyta Litka - magister pielęgniarstwa

Danuta Wałęga-Szych - magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa medycyny społecznej, specjalista w zakresie organizacji ochrony zdrowia

Aleksandra Jastrzębska - lic.pielęgniarstwa

Teresa Głaz - pielęgniarka dyplomowana

Jolanta Matuszczyk - pielęgniarka dyplomowana

Maryna Sobolieva - sekretarka medyczna

Agata Kaczmarek - sekretarka medyczna

Kornela Kędzierska - sekretarka medyczna

Dmytro Liutko - sekretarz medyczny

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu.

x