Powrót

Medycyna Pracy

linia


 CENTRUM MEDYCZNE w Legnicy oferuje pełną obsługę zakładów pracy w zakresie obowiązkowych badań profilaktycznych dla pracowników:

 • badania wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe, szkodliwe czynniki

 • badania okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

 • badania kontrolne – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, urlopie dla poratowania zdrowia dłużej niż 30 dni, był na urlopie macierzyńskim

BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW NA PODSTAWIE SKIEROWANIA SZKOŁY LUB UCZELNI - BEZPŁATNIE!!!

 

  Godziny przyjęć poradni

  - Poniedziałek - piatek - w godz.: 7.00 - 14.00

  - Rejestracja uczniów i studentów
- od godz. 09.00 do godz. 11.00
    Poradnia mieści się na I piętrze w budynku B przy ul. Libana 7

  
Tel. kontaktowy:                     Poradnia psychologiczna:
   - 76 723 38 34,                       - 76 723 38 39
   - 76 723 38 43

        

  Zapewniamy:

 • badanie kierowców i kandydatów na kierowców
 • zaświadczenia kwalifikacyjne dla kierowców
 • badanie widzenia zmierzchowego i olśnienia

 • badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń
 • badania do celów san-epid i aktualizację książeczek zdrowia
 • badanie uczniów szkół ponadpodstawowych

 • badanie kandydatów na studia i studentów
 • badania profilaktyczne z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej
 • badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące

 • badania w zawodach górniczych
 • badania do pracy przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi
 • badania w zawodach kolejowych

 • badania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania strażników miejskich i gminnych
 • konsultacje lekarzy specjalistów

 • badania laboratoryjne, diagnostyczne, spirometryczne, audiometryczne, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego
 • udział lekarzy medycyny pracy w komisjach bhp
 • przegląd stanowisk pracy

 • współpraca z działem bhp podczas opracowywania i aktualizowania skierowań medycyny pracy
 • działanie z zakresu promocji i profilaktyki prozdrowotnej
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szczepienia ochronne przeciw wzw, grypie

 

  Pracownia psychologiczna wykonuje badania psychologiczne m.in. dla:

 • kierujących pojazdami oraz na stanowisko kierowcy
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • skierowanych przez Prezydenta Miasta bądź Starostę
 • za kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu (lub podobnie działającego środka)
 • po przekroczeniu 24 punktów karnych
 • po wypadkach
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • operatorów wózków widłowych i transportowych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu budowlanego,
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora i kuratora sądowego
 • osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. (Dz. U. Nr 62, poz. 287 i 288) w tym osób pracujących na wysokości

 

  Informacja dla zakładu pracy

 • Kierując na badania prosimy wypełnić druk skierowania na badania profilaktyczne ze wskazaniem czynników szkodliwych. Poniżej dostępny jest druk do pobrania.
 • W zakresie badań obowiązują cenniki wynikające z umów zawartych z zakładami pracy

  pobierz druk skierowania na badania profilaktyczne >>> kliknij

 • Badania indywidualne - cennik w poradni medycyny pracy
Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter
Kadra medyczna Aktualności Programy profilaktyczne